Cinnah caddesi no: 5 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA PK : 06680
trende

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar? (GÜNCEL TARİFE)

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar? (GÜNCEL TARİFE)

 

Kendim bizzat çoğu kez Araç alım satım yapan birisi olarak sizlere makalemizde merak ettiğiniz her şeyi açıklayacağım. Ne yazık ki bu yılda noterden vekalet verme ücreti değişti. Muhasebeci, avukat, araba alım satımı, tapu takip işlemleri ve diğer tüm işlemleriniz için genel noter vekaletnamesi verebilirsiniz. Noterden vekalet verme ücreti ne kadar? sorusunu merak edenler için süreli ya da süresiz olarak verebileceğiniz noter vekalet ücretlerini bizzat araştırdık. 2022 Vekaletname ücretleri ne kadar oldu? ve konuyla ilgili tüm detayları sizlere anlatacağız.

Vekaletname Nedir? Ne İşe Yarar?

Vekaletname nedir? Diye merak edenler için kısaca şu şekilde izah edebiliriz. Noter tasdikli belgelerden biri olmaktadır. Ne işe yarar cevabı ise işlemlerinizi başka birinin takip etmesini istediğinizde kullanılan bir belgedir. Bu belge ancak noter tarafından düzenlenebilir ve vekaletname talep edilmesi halinde daha sonraki bir tarihte iptal edilebilir. Birçok kişi bu belgenin ne anlama geldiğini ve noterlik avukatlık ücretinin ne olduğunu merak ediyor. Aynı zamanda sınırlı ve sınırsız olan vekalet ücretlerinde içeriğe bağlı olarak farklı ücretler uygulanmaktadır. Peki araç alım satım, tapu işleri gibi konulara farklı ücret tarifesi uygulanan noterden vekalet verme ücretleri 2022’de ne kadar oldu?

Tahmin ettiğiniz üzere noterde yapacağınız herhangi bir işlemde yanınızda mutlaka T.C Kimlik kartınızı bulundurmanız lazım. Bunun yanında yapacağınız işleme göre noter tarafından istenen belgeler sırasıyla;

 • 2 adet fotoğraf
 • Vekalet veren ve verilecek kişinin kimliği,
 • Araç vekaleti için araç ruhsatı,
 • Tapu vekaleti için tapu aslı,
 • Avukat vekaleti için kimlikler yeterli olacaktır.

Başkasına vekalet vererek işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, kendilerine bakamayacak durumda olduklarında notere başvurarak vekaletname düzenlerler. Vekaletname düzenlenirken noter vekalet ücretini ödemekle yükümlüdür. Araba satışı, daire satışı, gayrimenkul satışı, avukatlar, muhasebe için noter tasdikli vekalet ücreti alınır. Bu ücretler vekaletname türüne göre değişiklik göstermektedir. Noterden araba satmak için verilen vekaletname için farklı ücretler vardır, bir avukatın yetkilendirilmesi için farklı ücretler alınır. Bir müvekkil bir anlaşmazlığı çözmek için bir avukatla temasa geçtiğinde, onunla avukat arasında sözleşme ücretleri sabitlenir. Bu ücretlere vekalet ücreti denir. Davacı bu ücretleri avukata öder. Avukatlık ücretlerinin hesaplanmasında birçok farklı kriter bulunmaktadır. Ancak avukatlık mesleğiyle ilgili olmayan bir konuda vekaletname vermek isteyen herkes noter ücretlerine şaşıracaktır. Yani araba alırken birine vekalet vermek istiyorsanız notere ne kadar ödemeniz gerektiğini sorarsınız. Bu yazımızda her iki durumda da size yardımcı olacak yazılara yer verdik.

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar? Türleri Nedir?

Noterden vekalet verme ücreti ve türleri nelerdir? diye soruyorsanız işte size açıklayayım. Kişinin kendi özgür iradesiyle tüm yetkilerini vermek istediği durumlarda notere başvurarak vekaleti başkasına devredebilir. Bu işlem Noterler Birliği huzurunda yapılabilir. Vekil, yetki verdiği yani vekalet verdiği kişi adına alım satım işlemleri yapabilir. Vekaletname verilirken noter, kişiden ücret tahsil eder. Yani, vekaletname verilmesi için ödenir. Bir vekaletname alabilmek için, bir kişinin en az 18 yaşında ve akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Hukuki ücretler konuya göre değişiklik gösterebilir. Vekalet türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Genel Vekaletname
 • Gayrimenkul alımı ve satımı
 • Hisse devrine ilişkin vekaletname
 • Veraset ve intikal için verilen vekaletname
 • Satış vadi yapılması için verilen vekaletname
 • Tapu takip işleri için verilen vekaletname
 • Şirketlerin vermiş oldukları vekaletname
 • Tanıma ve tenfize ilişkin verilen vekaletname

Vekalet Nasıl Verilir? Genel Vekaletname Ücretleri

Vekaletname noter tarafından verilir. Yetkili kişinin kimliği gereklidir. Müvekkile hangi konularda vekalet vereceği sorulduğunda vekaletnameye eklenir. Noter ücretleri ilave ile değişebilir. Onaydan sonra vekaletname imzalanır ve bir kopyası notere kalır. Bir kopya daha temsilciye verilir. Kişi, yetkilendirdiği kişiye her ne olursa olsun yetki verir. Vekaletname verilirken çok dikkatli olunmalıdır. Belgeleri dolduran kişi, yetkilendirdiği bir kişi ile notere gider. Her iki tarafın kimlik kartları noterden geri alınır ve vekaletname verme süreci başlar. Sözleşme, vekaletname verilmesi gereken hususlar dikkatlice açıklığa kavuşturularak hazırlanır. Hazırlanan vekaletname kişiler tarafından imzalanır. Vekaletnamenin bir kopyası noterde kalır.

Vekaletname Ücretleri 

2022 yılı için belirlenen noter ücretleri, yani genel vekaletname 550 ile 2.000 TL arasında değişebilmektedir. Basit bir vekaletname vermek istiyorsanız, asgari ücreti ödersiniz. Daha kapsamlı bir Vekaletname istiyorsanız, çok daha fazlasını ödeyebilirsiniz. Vekaletname için noterden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Yazımızın ilk bölümünde de belirttiğimiz gibi vekaletnamenin içeriğine göre miktar değişebilir. Bu nedenle, boşluk oldukça açıktır. Yani notere gidip toplam vekalet ücreti olan 500 TL, 600 TL ödeyebilirsiniz. Daha öncesinde de belirttiğimiz üzere vekaletnamenin ne ile ilgili olduğun bağlıdır.

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar

Vekalet Verme Ücretleri 2022 (GÜNCEL FİYAT TARİFESİ)

2022 yılında önceki yıllarda olduğu gibi artan zamlar ile beraber noter vekalet verme ücretlerinde de artış yaşandı. Noterden vekaletname verecek olan kişilerin noter memurlarına vermekle yükümlü oldukları ücretler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Vekaletname Türü Vekalet Verme Ücreti
Genel vekalet 500 – 2000 TL arası
Avukata vekalet verme ücreti 192 TL
Muhasebeciye vekalet verme ücreti 192 TL
Araç alım satım vekalet ücreti 192 TL
İhtarname ücreti 150 – 1000 TL arası

Kira sözleşmenizi en doğru şekilde nasıl yapacağınızı mı merak ediyorsunuz? Kira sözleşmesi nasıl yapılır?, nasıl düzenlenir hepsi için Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Noter Onayı Ücreti

Kira sözleşmesi nasıl yapılır konusunu da sizlere açıklamış olduk. Artık en doğru şekilde kira sözleşmenizi düzenleyebilirsiniz 🙂

Noter Avukat Vekalet Ücretleri

Noter Avukatlık vekalet ücretleri, devlet avukatı ve sözleşmeli danışman ücretlerinden oluşmaktadır. Avukatlık ücretleri, avukatın asgari ücret oranlarına göre belirlenir. Gerçek avukatlık ücretleri, verilen sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Avukat, yasal ücretleri karşılamaz. Herhangi bir konuda avukatınıza vekaletname vermeniz gerekiyorsa bunun için noter ücreti ödemeniz gerekecektir. Yasal noter avukat vekalet verme ücreti 2022 yılında 192 TL olarak belirlenmiştir. Bir avukatın sizin adınıza herhangi bir davaya katılması için mutlaka vekaletname gereklidir. Vekaletname olmadan sizin adınıza dava açamaz. Sizin adınıza bir anlaşmazlığa katılamaz. Bu sebeple vekaletname istenmektedir. Müvekkil ayrıca bir avukat için vekaletname verilmesiyle ilgili tüm masrafları üstlenir. Noter Avukat Vekalet Ücretleri iki farklı şekilde noter huzurunda oluşturulmaktadır. Bunlar resmi yasal ücretler ve aktif yasal ücretlerdir.

 • Resmi avukat ücretleri: İcra kanununda ihtilafa konu olan miktara göre hesaplanan, kaybeden taraf ve kazanan lehine kazanılan meblağlara göre belirlenen ve borcun tarafça ödenmesi gereken avukatlık ücretidir.
 • Akdi vekalet ücreti: Vekil olan avukat ile müvekkil arasındaki sözleşmede belirlenen avukatlık ücretidir. Bu ücretler ilgili avukat tarafından karşılanır.

Muhasebe Noter Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Tüm işletmelerin vergi ve ödemeleri takip etmek için bir muhasebecisi vardır. Muhasebe noter vekalet ücreti ne kadar diye soruyorsanız işte sizlere kısa ve net olarak açıklayayım. Denetçiler vergi idaresi ve muhasebede şirketler adına hareket ederler. Bu işlemlerin mükellef adına yapılabilmesi için noter tarafından düzenlenen muhasebe vekaletnamesi gerekmektedir. 2022 yılında muhasebe vekalet ücreti 192 liradır.

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar

Noterden Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar

Araç Alım Satım Noter Vekalet Ücreti

Noterden vekalet verme ücreti ne kadar diye merak edenler genellikle araba almak ve satmak için merak etmekte. Örneğin, yeni bir araba aldığınızda, yeni araba satın alındığı bayi tarafından incelenir. Bu nedenle bir şirket çalışanına, inceleme sürecinde sizin için çalışabilmesi için araba alıp satması için vekaletname verilmelidir. Burada unutmamanız gereken en önemli nokta ise; araç alım satım vekaleti aynı türden vekaletnameler değildir. Yani ya araç alış vekaleti ya da araç satış vekaleti verebilirsiniz. İkisi farklı türden vekâletname tipidir. Araç alım satım noter vekalet ücreti ise 2022 yılında otomobil satışı için cari vekalet ücretleri 192 TL’dir. Bu miktar, içerik değiştikçe veya azaldıkça artabilir veya azalabilir.

2022 Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar 
Sıfır Araç Tescili 207,00 TL
Araç Plakası Değiştirmeden 275,00 TL
Aracın Plakası Değişirse* 275,00 TL

Peki araba alanlar toplam ne kadar notere ücret verecek? Gelin birlikte hesaplayalım.

 • Araç alım satım vekalet ücreti 192 lira,
 • Eğer araç sıfırsa; 207 lira + 192 liradan 399 lira ödeme yapmanız gerekecek.
 • Sahibinden araç alımı yaptıysanız 275+192 liradan 467 lira noter memuruna para vermeniz gerekecek.

Tapu Noter Vekalet Ücretleri

Ayrıca ev alıp satmak ve işlemleri takip etmek için vekaletname verebilirsiniz. Görüldüğü gibi her işlem için ayrı ayrı vekaletname verilmesi mümkündür. Nitekim notere başvurarak, mülkiyet haklarının tescili prosedürüne izin vermek için noter memuruna “Tapu takip işlemleri için vekalet vermek istiyorum beyanında bulunabilirsiniz. Tapu noter vekalet ücretleri bir çok kişi tarafından merak ediliyor hemen açıklayayım. 2022 yılında noter tasdikli tapu takibi için vekalet ücreti 192 TL olarak belirlenmiştir.

Noter İhtarname Ücretleri Ne Kadar? Vekalet Ücreti Nasıl Ödenir?

Noter İhtarname ücreti 155 TL’den başlıyor. Maksimum İhtarname ücreti 1000 TL’dir. Belgelendirme ücretleri, vekalet ücretine ve içerdiği sayfa sayısına göre 2022 yılında değişmektedir. İhtarname miktarı şekil, içerik vb. bağlıdır. İhbar ücretlerini öğrenmek için size en yakın notere giderek ücret bilgisi alabilirsiniz.

Vekalet Ücreti için ödeme koşulları, avukat ve müvekkil arasında sözlü veya yazılı bir anlaşma ile belirlenir. Uygulamada, ceza davalarında yasal masraflar peşin olarak ödenir. Ancak icra takibinin yasal masrafları karşı taraftan alacak tahsil edilerek ödenir.

Uzaktan Vekalet Verme Nasıl Yapılır? Noterden Vekalet İptal Etme

Uzaktan vekalet verme nasıl yapılır sorusunu merak ediyorsanız başka bir ildeki bir kişi için vekalet vermeniz gerektiği durumlarda yapmanız gereken; vekalet vereceğiniz kişinin size fax göndermesi gerekir. Bilgisayardan kimlik kartının bir kopyasını tarar ve size e-posta ile gönderir. Bu e-postadaki kimliğinizin bir kopyasını bilgisayarınızdan yazdırabilirsiniz. Kimliğinizin bu nüshası ve nüfus cüzdanınız ile notere giderseniz, yetkilendirdiğiniz kişi olmadan da vekaletname verebilirsiniz. Ardından vekaletnameyi verdiğiniz kişiye e-posta ile gönderebilirsiniz. Vekaletname noter tarafından düzenlenebilir veya tarafınızca verilen vekalet iptal edilebilir. Notere gidip vekaletname iptali için azilname düzenleme başvurusunda bulunmanız yeterli olacaktır.

Lütfen Bizi Değerlendir 😉

[Total: 0 Average: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın